top of page

Diversiteit en de EU integreren

Bijgewerkt op: 22 nov. 2023

Organisaties opereren tegenwoordig in een steeds diverser wordende omgeving. Deze diversiteit brengt zowel uitdagingen als kansen voor bedrijven met zich mee. In Indonesië, waar de bevolking divers is in termen van etniciteit, religie en cultuur, is het integreren van diversiteit en inclusiviteit in de organisatiecultuur een cruciale kwestie geworden voor people management. Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe organisaties in Indonesië diversiteit en integratie kunnen integreren. integratie in hun organisatiecultuur. Concreet heeft deze studie tot doel de beste praktijken op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in de organisatiecultuur te identificeren en een holistische benadering van people management in Indonesië te ontwikkelen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoeksontwerp waarbij gebruik is gemaakt van een casestudybenadering. De gegevens zijn verzameld door middel van semi-gestructureerde interviews met 10 managers van verschillende organisaties in Indonesië. Vervolgens zijn de gegevens geanalyseerd met behulp van thematische analyse. De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat het integreren van diversiteit en inclusiviteit in de organisatiecultuur een holistische benadering van people management vereist. Deze aanpak moet vier sleutelcomponenten omvatten: leiderschapsbetrokkenheid, inclusief beleid en praktijken, cultureel bewustzijn en gevoeligheid, en betrokkenheid van medewerkers. De studie identificeerde ook verschillende best practices voor het bevorderen van diversiteit en inclusie in de organisatiecultuur, waaronder het bevorderen van diversiteit op alle niveaus van de organisatie, het aanbieden van diversiteits- en inclusietrainingen en het creëren van een inclusieve werkcultuur. Kopieer bijvoorbeeld.


14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Islam onderscheiden van cultuur.

De religie van de islam tolereert praktijken zoals oneervolle ‘eerwraak’, racisme of tribalisme, onderdrukking van vrouwen, het verbieden van vrouwen om onderwijs te volgen, en vele andere on-islamiti

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page