top of page

Realisme vs idealisme


http://www.filosofieRealisme vs idealismeblog.nl/?p=411 Descartes had het over twee rijken, een rijk van de geest en een rijk van de materie. Een groot probleem daarbij was hoe het mogelijk was dat de geest de materie in beweging kon brengen, omdat de geest geen materiële aspecten had en de materie geen geestelijke. Latere filosofen hebben dan ook afstand genomen van dat carthesische dualisme, en zich beperkt tot één rijk, dat zowel het denken als het bewegen omvatte. Maar wat dat rijk concreet inhoudt, daar bestaat tot op de dag van vandaag onenigheid over. De natuurkunde is tegenwoordig diep in de materie doorgedrongen. Het lijkt erop dat ze het domein van de kleinste onderdelen van de materie, de quarks en de elektronen, goed begrijpt. En ook voor het domein van de grootste afmetingen, die van het heelal, zijn er theorieën die zeer nauwkeurig beschrijven wat zich daar afspeelt. Over de inhoud van die theorieën is men het volledig eens. Maar wat die theorieën nou precies betekenen, daarover wordt nog heftig gediscussieerd. Aan de ene kant zijn er de platonisten, of realisten, die ervan uitgaan dat die theorieën de werkelijkheid beschrijven zoals die feitelijk is, en aan de andere kant zijn er de idealisten of positivisten, die zeggen dat die theorieën niet meer zijn dan modellen die even goed door andere modellen kunnen worden vervangen.

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page