top of page

De psychologie van culturele dynamiek: wat is het, wat weten we en wat moet er nog bekend worden?

Samenvatting

De psychologie van culturele dynamiek is het psychologische onderzoek naar de vorming, het onderhoud en de transformatie van cultuur in de loop van de tijd. Dit artikel brengt het terrein in kaart, geeft een overzicht van de bestaande literatuur en wijst op mogelijke toekomstige richtingen van dit onderzoek. Het is verdeeld in drie delen. Het eerste deel richt zich op de microculturele dynamiek, die verwijst naar de sociale en psychologische processen die bijdragen aan de verspreiding en het vasthouden van culturele informatie. Het tweede deel, over micro-macrodynamiek, onderzoekt hoe processen op microniveau aanleiding geven tot macroculturele dynamiek. Het derde deel richt zich op de macroculturele dynamiek, verwijzend naar de verspreiding en langetermijntrends met betrekking tot culturele informatie in een populatie, die op hun beurt de processen op microniveau mogelijk maken en beperken. We sluiten de review af met een beschouwing van toekomstige richtingen, waarbij onderzoek naar gedragsverandering wordt voorgesteld als translationeel onderzoek naar culturele dynamiek.


https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-010418-103112#:~:text=Cultural%20dynamics%20is%20about%20the,nineteenth%20and%20early%20twentieth%20centuries.

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Islam onderscheiden van cultuur.

De religie van de islam tolereert praktijken zoals oneervolle ‘eerwraak’, racisme of tribalisme, onderdrukking van vrouwen, het verbieden van vrouwen om onderwijs te volgen, en vele andere on-islamiti

Diversiteit en de EU integreren

Organisaties opereren tegenwoordig in een steeds diverser wordende omgeving. Deze diversiteit brengt zowel uitdagingen als kansen voor bedrijven met zich mee. In Indonesië, waar de bevolking divers is

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page